O projektu

Pored zbrinjavanja žena i djece žrtava nasilja u sigurnu kuću, kroz projekat „Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici“ radi se i  psihosocijalna podrška korisniKa,njihovo ekonomsko osnaživanje, radi se na poboljšanju sistema upućivanja, povećava kapacitet zagovaranja, te jačaju profesionalni kapaciteti organizacije.