O projektu

Muški centar je uspostavljen u Modriči 2010. godine, na inicijativu grupe stručnjaka koji su djelovali pod okriljem naše dugogodišnje partnerske organizacije Iamaneh iz Švajcarske. Pored direktnog rada sa  učinicima nasilja u porodici, Muški centar je na usluzi svim muškarcima iz zajednice koji se nose sa bilo kojim problemom, a sa posebnim fokusom na nasilje u porodici. Naš rad u Muškom centru je usmjeren i na saradnju sa profesionalcima iz nadležnih institucija sa područja dobojske regije, ali i šire.