O projektu

Priliku za osnaživanje sistema intervencije u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, kroz direktan rad sa učiniocima, smo dobili kroz projekat „Korak bliže do eliminacije porodičnog nasilja / Psihosocijalni tretman sa učiniocima nasilja” u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“.