Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ posjetile su članove Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima “Sunce”, Modriča i uručili im 20 prehrambeno-higijenskih paketa, kao znak podrške za njihov rad u polju zaštite prava marginalizovanih osoba.

Paketi su obezbijeđeni u  okviru projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica izazvanih virusom Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“.

Drago nam je što smo zahvaljujući organizaciji CARE International u BiH – Sarajevo i Austrijskoj razvojnoj saradnji bili u prilici da pomognemo porodicama čiji članovi su dio Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima “Sunce”. Modriča je opština u kojoj ne djeluje veliki broj udruženja koja pomažu marginalizovanim osobama i smatramo da upravo zbog toga trebamo da brinemo jedni o drugima”, saopšteno je iz UG “Budućnost”.

Projekat„Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ provodi Udruženje građana „Budućnost“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE International BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.

Cilj projekta je doprinos ublažavanju humanitarnih i socio-ekononmskih posljedica krize Covid-19 u Modriči i Vukosavlju, te uspostavljanje efikasnije podrške i zaštite pripadnika marginaliziovanih grupa, naročito žena, starih osoba i osoba sa invaliditetom.