Gordana Vidović, direktorka UG „Budućnost“ i Dajana Ilić, koordinatorka projekta „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ koji se provodi u partnerstvu sa UG “Vive žene” Tuzla, održale su juče sastanak sa predstavnicima Suda, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Centra za mentalno zdravlje u Višegradu kako bi predstavnicima ovih institucija predstavile pomenuti projekat, ali i dogovorile saradnju i aktivno učešče u uspostavljanju multidisciplinarnog tima koji će provoditi psihosocijalni tretman sa počiniocima nasilja.

„Višegrad je pokazao izuzetnu spremnost za saradnju i zadovoljni smo što ćemo u ovoj opštini, zahvaljujući nizu stručnjaka, ove godine da započnemo psihosocijalni tretman počinilaca nasilja i što će tretman provoditi edukovani profesionalci. Naš glavni cilj je uspostavljanje održivih lokalnih mehanizama za provođenje i praćenje psihosocijalnog tretmana sa počiniocima nasilja, kroz uspostavljanje multidisciplinarnih timova u dvije regije u kojima se provodi ovaj projekat, a to su Bijeljinska regija (Milići, Bratunac i Srebrenica) i regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Rogatica i Sokolac). Ovo je bio prvi sastanak sa stručnjacima u Višegradu, sada slijede sastanci u Rogatici i Sokocu“, rekla je Dajana Ilić.

Projekat „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ podržale su organizacije IAMANEH i UN Women.