Udruženje građana „Budućnost“ započelo je implementaciju projekta „Podrška sigurnim kućama i žrtvana rodno-zasnovanog nasilja tokom pandemije COVID-19“ koji je finansijski podržao UN Women.

Projekat će se provoditi u saradnji sa partnerskim organizacijama: „Fondacija lokalne demokratije“ iz Sarajeva, „Lara“ iz Bijeljine, „Medica“ iz Zenice, „Udružene žene“ iz Banja Luke, „Vive žene“ iz Tuzle, „Žene s Une“ iz Bihaća, „Žena BiH“ iz Mostara.

„Dva su glavna stuba podrške ovog projekta: Direktno provođenje aktivnosti u osam sigurnih kuća za podizanje kapaciteta sigurnih kuća u pružanju usluga i razvoj poboljšanih politika, protokola i standarda podrške žrtvama rodno-zasnovanog nasilja u BiH tokom kriznih perioda i udruženje građana “Budućnost” će kao nosilac projekta uložiti sve svoje napore da opravda povjerenje donatora i da žrtve nasilja dobiju podršku kakvu i zaslužuju“, istakla je Jelena Mišić, direktorica UG „Budućnost“.

Projekat traje do 30. juna 2021. godine.