Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče, predstavili su danas u Sarajevu projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici”.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a cilj mu je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kako promovisanjem njihovih ekonomskih, tako i socijalnih prava.

U narednih 36 mjeseci, koliko će trajati projekat, 40 žena žrtava nasilja, biće podržano u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja, kroz podršku i mentorstvo u pokušaju da ostvare finansijsku neovisnost.

„Fondacija INFOHOUSE zahvalna je Evropskoj uniji, što smo dobili priliku da osim osiguravanja malih grantova za poslovno osamostaljivanje  40 žena, zagovaramo za promjene u zakonskoj regulativi kako bi osigurali veće poštivanje prava žena“, ističe  Dženana Alađuz, direktorica Fondacije INFOHOUSE.

Kako je istakao Gianluca Vaninni, šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH: „Nasilje nad ženama je nasilje protiv cijelog čovječanstva i ne smije ga biti nigdje u svijetu. Iskorjenjivanje nasilja nad ženama i adekvatna i efikasna pomoć žrtvama je prvi korak ka globalnom miru, bezbjednosti i prosperitetu. To je preduslov za promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta“.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kaže kako su načinjeni brojni koraci u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju zaštita žena od nasilja: „Radili smo na usklađivanju zakonodavnog okvira sa međunarodnim standardima, donošenje relevantnih strateških dokumenata, uspostavljanje multidisciplinarnog pristupa za zaštitu žrtava, servisi za žrtve nasilja…No, identifikovane su i određene slabosti u sistemu, na kojima treba raditi“,  kaže Filipović-Hadžiabdić. 

S dugogodišnjim iskustvom rada u Sigurnoj kući „Modriča“, Biljana Đukić ističe da je nasilje nad ženama najviše prisutno u ruralnim područjima, a da žene rijetko imaju svijest da je riječ o nasilju: „Kada je žena ohrabrena da nešto učini, odnosno da izađe iz  kruga nasilja, onda se suočava sa tim da nema alternativu, odnosno da nema perspektivu“, smatra Đukić. 

Direktorica UG „Budućnost“ Jelena Mišić zaključuje kako jedino zajedničkim djelovanjem možemo poboljšati uslove života žena žrtava nasilja i dati im priliku da započnu novi život bez nasilja: „Zbog toga samo zahvalni Evropskoj uniji na finansijskoj pomoći koju pružaju ženama u BiH“.

Statistike pokazuju da je svaka peta žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svog partnera, a samo je 5,5% njih potražilo pomoć nadležnih institucija. Prema podacima iz osam sigurnih kuća u BiH, žene koje trpe nasilje pretežno dolaze iz porodica koje imaju niska primanja i nedovoljno su obrazovane, te samim tim imaju i manje prilika za zaposlenje.