Predstavnici udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče, u saradnji sa udruženjem „Vive Žene“ iz Tuzle potpisali su ugovor o provođenju tromjesečnog istraživanja o implementaciji Istanbulske konvencije, sa posebnim fokusom na rad sa učiniocima nasilja.

Ovom prilikom izrađeni su upitnici koji će biti dostavljeni nadležnim osobama koje u Bosni i Hercegovini rade sa učiniocima nasilja, a čiji odgovori će biti dio izvještaja za BiH, a koji će se naći u velikom regionalnom izvještaju za Zapadni Balkan.

Ova aktivnost dio je projekta „Podrška implementaciji programa za učinioce nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Turskoj i na Zapadnom Balkanu”, koji provodi Evropska mreža za rad sa učiniocima nasilja WWP EN u u saradnji sa UN Women, a u okviru regionalnog programa „Primjena normi, promjena mišljenja: Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj”, finansiranog od strane Evrpske unije.