Ovogodišnja radionica Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators European Network) održava se u Krakovu u Poljskoj i prisustvuje joj veliki broj nevladinih organizacija i institucija koje se bave problemima nasilja u porodici iz raznih dijelova Evrope.

Tema ovogodišnje trodnevne radionice je “Standardi kvaliteta za rad sa počiniocima”.

Članovi i članice udruženja građana “Budućnost” učestvovali su na predavanjima stručnjaka na dvanaest različitih radionica i edukovali se o etičkim i pravnim odgovornostima, kompetenciji osoblja, partnerskoj podršci i pitanjima sigurnosti, porodičnim terapijama, terapijama za parove i medijacijskim pitanjima, o podršci koju primaju pružaoci usluga, principima u tretmanu procjene muškaraca koji koriste nasilje nad partnericama i slično.

Na jednoj od radionica, koja se odnosila na pravne i etičke odgovornosti, u razgovoru sa ostalim učesnicima došli smo do zaključka da zemlje Balkana imaju manje-više slične probleme kada je rad sa počiniocima u pitanju, ali i kada je riječ o implementaciji važećih zakona i ratifikovanih konvencija među kojima je i Istanbulska konvencija, te da ćemo tim pitanjima morati da posvetimo više pažnje u budućnosti.