Fondacija INFOHOUSE i UG “Budućnost” u okviru projekta “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici” objavljuju Poziv za dodjelu subgrant sredstava za pokretanje vlastitih biznisa za žene žrtve nasilja.

Poziv je otvoren od 9. jula do 31. avgusta 2021. godine, a iznos sredstava će biti od 3.000 do 5.000 evra.

Pozivamo sve zainteresovane žene da apliciraju za poziv za dodjelu subgrant sredstava za pokretanje vlastitih biznisa. UG “Budućnost” će ženama koje su se prjavile za učešće na edukacijama pružiti sve neophodne informacije kako bi na što lakši način mogle da popune aplikacije, ali smo na raspolaganju i svim ostalim ženama ukoliko budu imale određenih nedoumica. Sav neophodan materijal za prijavu možete pronaći na našoj web stranici, a možete nas kontaktirati i na broj telefona 053 820 701“, istakla je Jelena Mišić, direktorica UG “Budućnost” i dodala da će u okviru ove aktivnosti biti organizovan i Info dan, te pozvala sve žene da prate web i Facebook stranicu UG Budućnost, ali i Fondacije INFOHOUSE za dodatne informacije.

Projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici” provodi Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u partnerstvu sa Udruženjem građana “Budućnost” iz Modriče, uz finasnijsku podršku Evropske unije.

Projektom je predviđena podrška ženama žrtavama nasilja u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja. Za tu namjenu, u okviru odobrenog budžeta, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 45.000 evra.

Kako bi se proces apliciranja maksimalno olakšao, izrađene su dokumenti Smjernice i Formular za aplikaciju koje možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Formular za aplikaciju

Smjernice za podgrantove