Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, sve žrtve nasilje u porodici imaju pravo na:

  • pristup svim subjektima zaštite i oslobođene su svih troškova postupka,
  • obavještenje od strane subjekata zaštite o svim pravima koja im pripadaju prema zakonu,
  • lice od povjerenja koje će biti prisutno tokom jednog ili više postupaka ili radnji u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici,
  • besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja svojih prava i zaštite,
  • besplatan ljekarski pegled radi utvrđivanja postojanja povreda fizičkog ili psihičkog integriteta, te
  • podnošenje zahtjeva za korišćenje posebne mjere podrške – privremeno zbrinjavanje u sigurnu kuću.

Informacije nastale zahvaljujući projektu „Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH“, koji implementira Care international uz podršku Vlade Češke Republike