Povodom zvaničnog početka novog projekta ,,Razvijanje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“, juče je u Modriči održana Kick-off konferencija koja je imala za cilj predstavljanje projekta koji UG „Budućnost“ implementira uz podršku Ambasade SAD-a u BiH.

Projekat, čiji glavni cilj je podrška izgradnji otpornosti građana prema korupciji, realizuje se u opštinama Šamac, Vukosavlje, Odžak, Modriča i Brod.

Kako bi se razvio sistem upućivanja protiv korupcije u navedenim lokalnim zajednicama, osnažli mladi u izabranim opštinama za borbu protiv korupcije, ali i senzibilisala javnost o raspoloživim antikorupcijskim mehanizmima, provešće se  niz aktivnosti koje će, između ostalog, uključivati i saradnju sa institucionalnim mehanizmima, mladima i svim ostalim građanima pomenutih opština.

Prva od aktivnosti projekta biće procjena stavova građana o korupciji, osjetljivosti lokalne zajednice prema korupciji i definisanju usluga pruženih na lokalnom nivou sa visokim potencijalnim rizikom na korupciju, te njihovo uobličavanje u okviru jednog dokumenta (analize). U svakoj od opština biće formirani multidisciplinarni timovi koji će imati mogućnost steći dodatna znanja i vještine u segmentu borbe protiv korupcije, ali i koji će izrađivati sopstvene metodologije za razvoj sistema za upućivanje na borbu protiv korupcije“, rekli su predstavnici UG „Budućnost“ uz napomenu da će se pored toga provoditi i edukativne radionice sa antikorupcijskom tematikom, te da će u okviru kampanje usmjerene na mlade isti dobiti mogućnost da budu nagrađeni za najbolji tematski video ili literarni rad.

Podizanje svijesti javnosti realizovaće se putem intenzivne kampanje sa fokusom na obilježavanje 09. decembra kao Međunarodnog dana za borbu protiv korupcije.

Planirani završetak svih aktivnosti u projektu predviđen je u junu 2019. godine, kada će sva dostignuća i rezultati biti predstavljeni na završnoj konferenciji projekta.

Konferenciji je prisustvovalo je 40 osoba, predstavnika različitih institucija/organizacija.