Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ i lokalne zajednice opštine Modriča održali su okrugli sto u okviru projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči I Vukosavlju”.

Na okruglom stolu su razmijenjene informacije o identifikovanim prazninama u pružanju usluga i podršci marginalizovanim grupama tokom kriznih situacija. Prikupljeni podaci će služiti za kreiranje zagovaračkog dokumenta koji će sadržati konkretne smjernice za postupanje u vanrednim situacijama sa fokusom na zaštitu, zbrinjavanje i privilegovanje marginalizovanih osoba, te dostavljen predstavnicima opštinske uprave.

„Ovo je još jedna aktivnost u tekućem projektu koja je usmjerena na jačanje zajedničke saradnje u cilju podrške marginalizovanim grupama. Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo zajedničkim zalaganjem doprinijeti izradi zagovaračkog dokumenta koji će otvoriti nove mogućnosti za unapređenje položaja ranjivih kategorija, naročito starih osoba, žena i osoba sa invaliditetom“, istakla je Ana Cvijanović, koordinatorica projekta.

Na okruglom stolu je, između ostalog, zaključeno da postoji stvarna potreba za izradom zagovaračkog dokumenta na temu „Odgovor lokalne zajednice na  vanredne situacije sa fokusom na starije osobe, žene i osobe sa invaliditetom”, te, su sa tim u vezi, učesnici dali veoma korisne preporuke koje će biti ukomponovane u navedeni dokument.

„Sistemsko planiranje podrške socijalno osjetljivim i marginalizovanim grupama, naročito u vanrednim situacijama, je ključni zaključak sa održanog okruglog stola. Ponosna sam na izuzetnu zainteresovanost lokalnih organa vlasti, institucija i organizacija iz naše opštine da u duhu partnerstva i uvažavanja razvijemo planove za unapređenje položaja svih građana sa fokusom na marginalizovane grupe u slučaju novih izazova i vanrednih situacija“, navela je Gordana Vidović, direktorica UG „Budućnost“.

Okrugli sto dio je projekta “Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči I Vukosavlju” koji provodi Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče, kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržan je od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje od 01.05.2021. do 30.04.2023. godine.