Volonteri udruženja građana “Budućnost” proteklog vikenda su dijeljenjem razglednica sa upečatljivim porukama, koje su osmislila djeca volonteri udruženja sa svojim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva, obilježili Dječiju nedjelju.

Dijeljenje razglednica građanima Modriče realizovano je u sklopu kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu, koja se provodi u okviru projekta Investiranje za djecu, a koji je podržan od strane fondacije Save the Children. Ovim porukama djeca žele da pozovu lokalne vlasti da preuzmu veću odgovornost o brizi o djeci i njihovim potrebama, kroz veću vidljivost djece u budžetu Opštine, ali kroz podizanje nivoa svijesti o uticaju i značaju donesenih odluka na djecu.

Da bi došli do tog cilja, djeca su radila i istraživanje o potrebama djece na ovoj opštini, na osnovu kojeg je, u saradnji sa opštinskim vlastima, napravljen i prednacrt Lokalnog akcionog plana za djecu. Iako je ovaj dokument trebao da bude razmatran na sjednici SO Modriča u maju ove godine, do toga još uvijek nije došlo.Radnu verziju nacrta možete pogledati na web stranici udruženja buducnost-md.org u rubrici vijesti pod nazivom: Lokalni akcioni plan za djecu Modriče.

Djeca su poslala i poziv za Javno obećanje kandidatima na mjesta odbornika/ odbornica/ načelnika na lokalnim izborima 2016. godine. Ovim Javnim obećanjem kandidati koji budu izabrani, obavezali su se da će u svom mandatu donositi odluke kojima će se rukovoditi Konvencijom o pravima djeteta i voditi računa o najboljem interesu djeteta. Spisak kanidata koji su potpisali ovo Javno obećanje možete vidjeti na Facebook stranici „Budućnost Modriča“ i na web stranici UG „Budućnost“ takođe u rubrici vijesti pod nazivom: Potpisana Javna obećanja kandidata za načelnike i odbornike u SO Modriča.