Nova sezona na imanju Opšte poljoprivredne zadruge “Eko-Budućnost”, kada su u pitanju plasteničke aktivnosti, može da počne !

Zahvaljujući CARE International Balkans i Austrijskoj razvojnoj saradnji završeni su radovi na postavljanju plastenika u koji će, u narednom periodu, krenuti sadnja povrća.

Ova aktivnost je dio projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ koji provodi Udruženje građana „Budućnost“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.