ENGLISH below

Predstavnice švajcarske organizacije „Iamaneh“, Maja Lončarević i Isabelle Jost boravile su 1. i 2. marta 2018. godine u Modriči, gdje su posjetile Udruženje građana „Budućnost“. Ovo je ujedno bila i prva zvanična posjeta programske službenice Isabelle Jost, koja je odnedavno preuzela poslove vezane za Bosnu i Hercegovinu.

Jost je tom prilikom posjetila Savjetovalište, Sigurnu kuću i Muški centar, te se upoznala sa radom svih organizacionih jedinica UG  „Budućnost“, kao i zaposlenog osoblja. S obzirom da je „Iamaneh“ dugogodišnji partner naše organizacije, Jost je bila upoznata sa našim radom i cjelokupnom situacijom u Bosni i Hercegovini, ali je ova prva zvanična posjeta ipak protekla u detaljnijem upoznavanju sa načinom rada naše organizacije, te razgovorima o planovima i saradnji koja će se ubuduće nastaviti sa njom. Pored toga, razgovarano je i o važnosti ekonomskog osnaživanja žena žrtava porodičnog nasilja, saradnji sa referalnim mehanizmima, psihosocijalnom tretmanu počinilaca nasilja, Resursnom centru, kao novom segmentu rada organizacije i mnogim drugim važnim temama.

Gordana Vidović, direktorica UG „Budućnost“ poželjela je novoj predstavnici „Iamaneh“-a dobrodošlicu i uspješan rad.

„Zajedno sa dugogodišnjom partnerkom Majom Lončarević upoznali smo Isabelle sa radom UG „Budućnost“, svim pozitivnim aspektima rada, ali i određenim problemima, te se nadamo da će se odlična saradnja koju imamo sa ovom švajcarskom organizacijom nastaviti i dalje. Maja, sa kojom smo usko sarađivali proteklih godina, ostaje da radi u organizaciji „Iamaneh“, ali će se od sada fokusirati na neke nove izazove i zadatke, te joj ovom prilikom želimo mnogo uspjeha u budućim radnim pobjedama“, rekla je Vidović.

Isabelle se zahvalila na prijatnoj dobrodošlici rekavši da joj je velika čast to što će od sada sarađivati sa UG “Budućnost”, ali i svim ostalim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, te dodala da to ujedno predstavlja i veliku odgovornost, s obzirom da će zamijeniti dugogodišnju saradnicu Iamaneh-a za Bosnu i Hercegovinu, Maju Lončarević.

 

 

 Visit of the new representative of the Swiss organization “Iamaneh”

 

Representatives of the Swiss organization “Iamaneh”, Maja Loncarevic and Isabelle Jost, visited the Citizens Association “Buducnost”. This was also the first official visit by program officer Isabelle Jost, who recently took over the affairs related to Bosnia and Herzegovina.

On that occasion, Jost visited the Counseling Center, Shellter and the Men's Center, and got acquainted with the work of all organizational units of Association of Citizens „Buducnost“ and staff. Given that “Iamaneh” is a long-standing partner of our organization, Jost was familiar with our work and the overall situation in Bosnia and Herzegovina, but this first official visit however took place in a more detailed introduction to the way our organization works and talks about future plans and cooperation which will continue with her in the future. In addition, the importance of economic empowerment of women victims of domestic violence, cooperation with referral mechanisms, psychosocial treatment of perpetrators of violence, resource center as a new segment of the organization's work and many other important topics was also discussed.

Gordana Vidovic, Director of Association of Citizens „Buducnost“ welcomed the new representative of “Iamaneh” and wished her a successful work.

“Together with our long-time partner Maja Loncarevic, we met Isabelle with all positive aspects of our work, but also with a certain problems, and we hope that the excellent cooperation we have with this Swiss organization will continue. Maja, with whom we have worked closely over the past years, remains in “Iamaneh”, but she is focusing on some new challenges and tasks, and we wish her many successes in future work victories, ” said Vidovic.

Isabelle thanked her for welcoming, saying that she is honored to be working with organizations from Bosnia and Herzegovina from now on, adding that this is also a big responsibility, since she will replace the longtime „Iamaneh“ associate for Bosnia and Herzegovina, Maja Loncarevic.