Muški centar

Prvi muški centar u Bosni i Hercegovini otvoren je 25. novembra 2010. godine u Modriči.

U okviru muškog centra vršimo terapijski i savjetodavni rad sa počiniocima nasilja i radimo na razvijanju socijalnih vještina muškaraca iz zajednice. Muški centar usmjerava aktivnosti na podizanju svijesti muškaraca da se dobrovoljno jave radi psiho-socijalne rehabilitacije, a ovaj vid rada je veoma važan, jer tako možemo reagovati mnogo prije nego što slučaj nasilja dospije pred zvanične institucije.