Udruženje građana “Budućnost” Modriča u okviru realizacije projekta “Inovativni pristup odgovoru na COVID-19 u ranjivim zajednicama u Bosni i Hercegovini”, podržanog od strane CARE International u BiH, Sarajevo donijelo je Odluku o o konačnom izboru korisnika granta po Javnom pozivu za dodjelu grant sredstava podrške marginalizovanim grupama žena sa teritorije opštine Modriča.

Konačan izbor možete vidjeti OVDJE