Udruženje građana “Budućnost” 20. avgusta 2022. godine pokrenulo je kampanju pod nazivom „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom“ sa ciljem ukazivanja na sprečavanje sve češće prisutnog društvenog problema TRGOVINE DJECOM!

Kao sastavni dijelovi kampanje, održane su ulične akcije u brojnim opštinama širom Bosne i Hercegovine, te 11 javnih debata, a pored promotivnog materijala za iste, kreiran je i video sadržaj na bhs, ali i engleskom jeziku.

Sve aktivnosti će su objavljivane na našoj fb stranici @ugbuducnostmodrica, a sutra će na istoj biti objavljen i kreirani video sadržaj te vas pozivamo da objavu dijelite i na taj način date svoj doprinos ovoj izuzetno važnoj akciji.

Kampanja je dio projekta „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom“, koji realizuje Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče u saradnji sa dvije mreže „Snažniji glas za djecu BiH“ i mrežom „RING za borbu protiv trgovine ljudima“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.