Na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation of Mental Health) svake godine 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja u cilju podizanja svijesti o važnosti problema povezanih s mentalnim zdravljem.

Ovaj dan je prilika  da se javnosti  skrene pažnja na pitanja mentalnih poremećaja i  očuvanja mentalnog zdravlja ljudi. Iako su mentalne bolesti sve češće na popisu globalnih  javno-zdravstvenih problema, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije vidljivo je kako više od 40 posto zemalja nema nacionalnu politiku za zaštitu mentalnog zdravlja.

Članovi i članice UG „Budućnost“ upravo tim povodom danas su organizovali uličnu akciju na kojoj su razgovarali sa građanima djeleći informativne letke o značaju mentalnog zdravlja.

Akcija je organizovana u sklopu projekta Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentanim teškoćama kroz male kućne zajednice koji finansijski podržava Američka agencija za medjunaroodnu saradnju USAID kroz Program podrske marginalizovanim grupama.

Izostanak mentalnog zdravlja, bez obzira na tjelesno, uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom polju. Zato je važno ponavljati kako „nema zdravlja bez duševnog zdravlja“, a javno-zdravstvenim mjerama graditi osnove za visokokvalitetno mentalno zdravlje društva i pojedinca u njemu.