Udruženje građana „Budućnost“ je i ove godine, organizujući različite aktivnosti, bilo dio globalne kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Ovo je kampanja koja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra – Međunarodnim danom ljudskih prava.

Učešćem i organizacijom dvije velike konferencije u Zenici i Sarajevu, predstavnici Udruženja su, zajedno sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u BiH,  razgovarali o problematici koja se tiče svih nas, a to je nasilje nad ženama, te smo iznijeli naše stavove i preporuke kako ovaj problem rješavati u narednom periodu. U Zenici smo razgovarali o projektu besplatne pravne pomoći koji je veoma značajan za žene koje imaju određenu vrstu problema, a ne mogu da priušte novac za troškove advokata, čime smo u velikoj mjeri doprinijeli poboljšanju generalnog položaja žena kada govorimo rješavanju pravnih pitanja.

Direktorica Udruženja Gordana Vidović bila je panelistica na tribini u Brodu, organizovanoj u povodu 16 dana aktivizma, a svojim učešćem i promocijom našeg rada u drugim opštinama, doprinijela je podizanju svijesti javnosti o ovoj značajnoj problematici.

Jedna od značajnijih aktivnosti bilo je i uključivanje najmlađih građana i građanki Modriče u ovu kampanju, kroz literarni i likovni konkurs na temu: “Ja sam protiv nasilja: Žena se ne tuče, žena se voli”. Učešće u konkursu uzeo je 41 učenik iz dvije modričke osnovne škole, a tri najbolja rada, nagradili smo diplomom i knjigama. Kao nagradu za njihovo učešće u globalnoj kampanji 16 dana aktivizma organizovali smo izložbu radova, koja je bila otvorena sedam dana za sve građane Modriče.

Promovišući Dan sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH, naši zaposleni su  građanima i građankama dijelili promotivni materijal napravljen povodom ovog dana. A kada govorimo o promotivnom materijalu, građanima su smo djelili besplatne brošure, kalendare i bedževe u više različitih akcija, a koje su se ticale Međunarodnog dana ljudskih prava, promocije Muškog centra i kampanje 16 dana aktivizma uopšte.

Povodom 16 dana aktivizma u Tesliću je održana javna prezentacija/Okrugli sto na temu „Obaveze lokalnih zajednica da usvoje politike i planove u vezi učešća žena u donošenju odluka“ na kojoj je predstavljen Izvještaj o provedenom monitoringu provedbe Akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325. Ukazali smo na ključne nalaze do kojih smo došli.

Udruženje građana „Budućnost“ nastavlja sa borbom na podizanju svijesti javnosti o problematici nasilja nad ženama. Nasilje se tiče svih nas i nasilje mora da se prijavi.