Aktivnost koju provodi UG “Budućnost” sa grupom djece, volontera, u okviru  projekta  “Investiranje za djecu”, čiji cilj je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu, trenutno je usmjerena na jednu veoma važnu zalagačku akciju.

Riječ je o aktivnosti pod nazivom “Potpisivanje i objavljivanje Javnog obećanja”, koju su kreirala djeca, volonteri UG “Budućnost” u saradnji sa njihovim vršnjacima u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

“Ponudili smo kandidatima za odbornička mjesta, kao i kandidatima za mjesto načelnika, da potpišu Javno obećanje, kojim će se obavezati da će u svom budućem mandatu djelovati u pravcu najboljeg interesa djeteta”, saopšteno je iz  Udruženja.

Krajnji rok za dostavljanje potpisanog obećanja je srijeda 28.9.2016. godine.

 Ukoliko  smatrate da je ovo obećanje dio Vašeg programa i političkog zalaganja, molimo Vas da:

– na odgovarajuću liniju upišete svoje ime i prezime

– podvučete linijom odgovarajuću funkciju za koju se kandidujete (odbornik/odbornica)

– popunite prostore predviđene za datum i potpis

Za kandidate na mjesto načelnika opštine Modriča, predviđen je poseban list sa istim sadržajem, te molimo stranke koje imaju kandidata za načelnika da odgovarajući list dostave svom kandidatu.

Nakon potisivanja, UG „Budućnost“ će objaviti sve potpisane kandidate na svojoj internet i fejsbuk stranici, bez obzira na stranačku pripadnost, te će sve ove aktivnosti biti i medijski propraćene.

Dakle, potpisom ovog Javnog obećanja, ujedno ste saglasni i sa medijskom promocijom koju provodi UG „Budućnost“ u sklopu projekta Investiranje za djecu, u partnerstvu sa organizacijama „Zdravo da ste“ Banja Luka, „Naša djeca“ Zenica i „Naša djeca“ Sarajevo. Projekat je podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“.

Pred Vama je dakle Javno obećanje koje možete uputiti djeci i građanima Modriče u sklopu predizbornih aktivnosti i kampanje u kojoj trenutno učestvujete.

Ukoliko ste saglasni sa sadržajem Javnog obećanja, te imate namjeru da Vaše obećanje postane vidljivo velikom broju građana, molimo Vas da uredno popunjene liste dostavite lično u prostorije UG „Budućnost“ Modriča, Živojina Mišića 4a, ili nas pozovete telefonom na br. 053 820 701 i mi ćemo preuzeti potpisan materijal.