Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče raspisuje javni poziv za prijavu kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora/evaluatorku projekta “Sigrna kuća za žrtve nasilja” implementiranog u periodu od 1. januara 2019. do 31. decembra 2021. godine, uz finansijsku podršku švajcarske organizacije IAMANEH.

Osnovni cilj projekta je osigurana reintegracija ranjivih i marginalizovanih žena žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz sveobuhvatnu psihosocijalnu podršku i programe ekonomskog osnaživanja.

Glavna svrha eksterne evaluacije je utvrđivanje efikasnosti projekta u smislu reintegracije ranjivih i marginalizovanih žena žrtava rodno zasnovanog nasilja, integracije sigurnih kuća u sistem i stepena replikacije mehanizama upućivanja u lokalnim zajednicama.

Rok za prijavu je 05. avgust 2021. godine.

Više o javnom pozivu možete pročitati OVDJE