Udruženje građana “Budućnost” Modriča, u okviru Resursnog centra, raspisuje Javni poziv za podizanje zasada jagode.

Pozivamo žene sa područja opština Modriča, Šamac i Vukosavlje da se prijave za dobijanje podrške u svrhu podizanja zasada jagoda. Poseban fokus će biti na ranjivim kategorijama stanovništva u koje spadaju žene koje su preživjele nasilje, te druge marginalizovane grupe žena (pripadnica manjina, samohrana majka, radno sposobna žena koja zbog svoje životne dobi nije poželjna na tržištu rada, žena sa invaliditetom, i sl.).

Rok za predaju prijava, sa pratećom dokumentacijom, je 20.07.2018. godine do 15.00 časova.

Više detalja o Javnom pozivu, obrazac za prijavu, te smjernice za popunjavanje prateće dokumentacije, možete pročitati/preuzeti u nastavku teksta:

 

Javni poziv za podizanje zasada jagode

Obrazac za prijavu po Javnom pozivu

Smjernice za podnošenje prijave