Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje vode sigurne kuće još jednom su pokazale da žene žrtve silovanja i seksualnog nasilja u bosansko hercegovačkom ratu, prije skoro 30 godina, nisu zaboravljene i nisu same. One, na čelu sa organizacijom Medica Zenica, provode projekat „Sigurni zajedno: Uspostavljanje netradicionalnih partnerstava na lokalnom nivou između sigurnih kuća i vjerskih zajednica u BiH radi unapređenja prava preživjelih seksualno nasilje u ratu na području Bosne i Hercegovine“, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem pružanja dodatne podrške žrtvama ove vrste nasilja.

Upravo to je bila tema emisije “Iz pravog ugla” na TV K3 u kojoj su gošće bile Biljana Savičić, direktorica Udruženja građana “Budućnost” iz Modriče i Nada Golubović, predsjednica UO Fondacije “Udružene žene” iz Banja Luke.

Biljana Savičić je istakla da je raduje saradnja sa vjerskim zajednicama i da je to nešto inovativno za rad UG “Budućnost”, ali je takođe naglasila da je iza Udruženja 22 godine direktnog rada sa žrtvama nasilja i 25 godina rada organizacije na brojim aktivnostima i da je rad na ovoj temi je nešto čime se Udruženje bavi i što snažno podržava.

“Udruženje građana “Budućnost” je najprepoznatljivije, pored Sigurne kuće, po svojoj besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno savjetovanju i mi smo za žrtve seksualnog nasilja ili torture uvijek nekako neposredno saznavali, jer one kod nas dođu radi ostvarenja nekih svojih drugih prva, koja su u tom momentu njihova osnovna prava – pravo po osnovu penzisjko-invalidskog odnosa, prava iz socijalne i zdravstvene zaštite i slično. Međutim u razgovoru sa njima često su nam se otvarale i onda bismo saznale da su neke i žrtve ratnog silovanja i nerijetko su koristile usluge naše psihologinje”, dodala je Savičić rekavši da je cilj da zajedno sa partnericama u projektu doprinesu boljem položaju ove kategorije.

Saradnja sa vjerskim zajednicama je zajednička ideja organizacija koje realizuju sigurne kuće i nastala je iz potrebe da se pruži podrška ovoj kategoriji stanovništva.

“Žrtve seksualnog nasilje u ratu su nevine žrtve rata, a moram da kažem da ima i muškaraca koji su seksualno zlostavljani u ratu i niko od njih ne govori o tome, to je jako dugo bila tabu tema, tako da taj novi element saradnje sa vjerskim zajednicama je nešto imovativno za nas sve. Vidjeli smo da žene vrlo često imaju više povjerenja da odu u svoju vjersku zajednicu i tamo se olakšaju, prije nego što će to učiniti pred institucijama i u razgovoru sa predstavnicima sve tri glavne vjerske zajednice u BiH smo došli do sporazuma da vidimo na koji način možemo najbolje da im pomognemo”, rekla je Nada Golubović.

Kompletnu emisiju možete pogledati OVDJE