Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, implementira projekat pod nazivom „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština – dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

Projektom se žele ojačati kapaciteti profesionalaca i srodnika za kreiranje efikasnijeg pristupa u radu usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti lica sa mentalnim poteškoćama, te unaprijediti mehanizme intersektorske koordinacije kroz razvijanje održivih modela implementacije člana 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i senzibilisati javnost o navedenoj problematici.

Od februara 2016. godine, kada je počela implementacija projekta, do danas, uspostavljena je saradnja sa predstavnicima institucija (Opštine, centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje) putem intersektorskih sastanaka, održane su dvije dvodnevne radionice za stručnjake i srodnike, izrađena je Analiza o potrebama u lokalnim zajednicama – procjena kompetencija osoba za stanovanje u malim kućnim zajednicama i identifikovani potencijalni korisnici, te uspostavljeni Klubovi podrške koji su namijenjeni kako pacijentima tako i njihovim srodnicima, kroz koje će steći neophodna znanja i vještine za lakše i efikasnije  funkcionisanje u zajednici.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

 “Klub podrške” Odžak

“Klub podrške” Teslić

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *