Udruženje građana „Budućnost“ je od februara 2023. godine započelo održavanje foruma sa organizacijama civilnog društva, a u okviru projekta “Žene grade budućnost” finansijski podržanog od strane Američke ambasade u BiH koji se realizuje u lokalnim zajednicama Doboj, Petrovo, Modriča, Vukosavlje, Stanari, Teslić, Brod i Derventa.

Cilj organizovanja ovih foruma je da se žene političarke upoznaju sa problemima s kojim se susreću organizacije civilnog društva u svom radu sa svojim ciljnim grupama, te da u svoje platforme ugrade teme kojim će se baviti u lokalnim zajednicama.

U okviru ovih foruma pojedina udruženja, ali i građani pojedinci, političarkama imaju priliku predstaviti svoj rad i probleme s kojim se suočavaju u svom radu kako bi se mogao poboljšati njihov položaj. Forumi su odlična prilika da se iskristališu neke od najznačajnijih inicijativa za poboljšanje položaja stanovništva u lokalnim zajednicama. Neki od do sada najznačajnije iznijetih problema su vezani prije svega za ostvarivanje socijalne i zdravstvene zaštite, ali i mogućnosti za poboljšanje ekonomskog statusa, prije svega žena, a i sveukupnog stanovništva.

Forumi sa organizacijama civilnog društva održavaće se sve do kraja juna 2023. godine i ovih putem vas pozivamo da ih propratite te vas ohrabrujemo za prijedloge inicijativa u okviru interesa ciljnih grupa koje predstavljate.

Za više informacija kontaktirajte nas putem jednog od sljedećih kontakata: UG Budućnost, ul. Živojina Mišića 4a, 74480 Modriča, tel: 053/820-701, elektronska pošta: buducnostmd@yahoo.com.