Tokom prošle sedmice održan je dvodnevni sastanak predstavnika institucija koje direktno ili indirektno rade sa žrtvama i počiniocima nasilja kako bi razmjenili posljednje ideje i prijedloge koje će ekspertica, angažovana za izradu nacrta novog Pravilnika o načinu sprovođenja zaštitne mjere-obavezan psihosocijalni tretman učinilaca nasilja, uvrstiti u isti.

Bio je ovo posljednji u nizu sastanaka sa eksperticom i kako je zaključeno na kraju sastanka, ono što je novom nacrtu Pravilnika prijeko potrebno je, između ostalog, definisanje načina sprovođenja zaštitne mjere psihosocijalni tretman, pobliže objašnjenje definisanja strukture tretmana, objašnjenje ko su stručni radnici koji provode tretman, pronalazak adekvatnijeg izraza od već postojećeg- zdravstveni radnici, jasnije definisanje odnos između suda i ustanove u kojoj se tretman treba provoditi, “izbaciti” činjenicu da isključivo centri za mentalno zdravlje mogu provoditi psihosocijalni tretman, uključiti NVO sektor više, ugledati se na Hratsku, i slično.

“Osnovni kamen spoticanja i ovako mršav saldo ili nepostojanje prakse u izricanju ove zaštitne mjere je, između ostalog, rezultat nedefinasanog odnosa između suda koji izriče mjeru i ustanove koja je treba sprovoditi. Ekskluzivno pravo koje je povjereno centrima za mentalno zdravlje da isključivo oni sprovode mjeru je greška, ako se uzme u obzir broj centara i njihov geografski položaj.  Sve u svemu mislim da u čitavu priču treba ozbiljnije uključiti NVO sektor koji se bavi problematikom nasilja u porodici i zaštitom žrtava kako u postupku izmjene gore navedenih manjkavosti, tako i u implementaciji tretmana na način kako je to uređeno u Hrvatskoj. U svakom slučaju kada je u pitanju izmjena Pravilnika, ja bih fokus stavio na izmjenu ovih nedostataka, na način kako je to uređeno u Hrvatskoj, jer mislim da nam je njihov model kulturološki, ekonomski i organizaciono najbliži i najrealniji da zaživi u praksi kod nas, a da sama mjera ne bude mrtvo slovo na papiru, kako je to trenutno slučaj“, rekao je član radne grupe za izradu nacrta novog Pravilnika, Vladimir Nakić.

Nacrt novog Pravilnika o načinu sprovođenja zaštitne mjere-obavezan psihosocijalni tretman učinilaca nasilja biće završen do kraja mjeseca, a zagovaranje za njegovo usvajanje uslijediće u narednom periodu.