Gordana Vidović, direktorka Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče bila je juče gost emisije „U fokusu“ na Radio-televiziji Republike Srpske gdje je razgovarala na temu ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja.

Ona je tom prilikom ukazala na značaj nevladinih organizacija u pogledu sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja, ali je naglasila i da je aktivna saradnja sa institucijama takođe od velikog značaja za poboljšanje položaja ove kategorije.

“Od otvaranja prve sigurne kuće u Republici Srpskoj, koja je otvorena 2000. godine u Modriči, do danas, desile su se brojne promjene po pitanju te saradnje. Između ostalog, prepoznate su žrtve nasilja u porodici, sarađujemo sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta koje je zaduženo za ovu oblast i sigurne kuće su ušle u sistem. Imamo finansiranje na taj način što Ministartsvo pokriva 70 odsto troškova zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici, a lokalna zajednica 30 odsto“, rekla je Vidović.

Ona je dodala da je ekonomska zavisnost žrtve od počinioca nasilja veliki problem i da upravo zbog toga one ne mogu da se osamostale u onoj mjeri u kojoj bi to htjele.

„To nam je i dalo podstrek da razvijamo određene mjere za ekonomsko osnaživanje žena. Zajedno sa organizacijama „Europlus“ iz Doboja i „BiosPLUS“ iz Dervente uradili smo istraživanje o tome koliko su poslodavci spremni da zaposle neku od teško zapošljivih kategorija, a među njima i žene žrtve nasilja i samo 26 odsto ispitanih je reklo da  ne bi zaposlilo žrtvu nasilja, dok su ostali ispitanici imali pozitivan odgovor, što je nama bio jasan signal da na ovoj problematici moramo raditi i dalje. U tom smislu su UG „Budućnost“ i „Europlus“ potpisali sporazum o saradnji sa svim ključnim akterima, a to su Zavod za zapošljavanje regije Doboj, grad Doboj, opštine Modriča i Derventa, definišći ključne tačke na kojima ćemo raditi i gdje će opštine preduzeti određene mjere i aktivnosti kako bi se poboljšao položaj ovih teško zapošljivih kategorija stanovništva“, istakla je Vidović.

Više o tome šta je Udruženje građana „Budućnost“ učinilo u smislu ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja i kakvi su dalji planovi, ali i šta su na ovu temu rekli Amela Bašić-Tomić, koordinatorka sigurne kuće u Banjaluci i Mario Milanović, direktor Gradske razvojne agencije Banjaluka, možete vidjeti u emisiji „U fokusu“ klikom na link ispod teksta: 

Emisija “U fokusu”/ Tema: Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja