U prethodnom periodu jako mnogo posla na polju vidljivosti Udruženja građana “Budućnost” urađeno je zahvaljujući donatorima Care International Balkans i Austrijskoj razvojnoj agenciji.

Zaposleni u organizaciji uspješno su završili niz treninga koji uključuju sticanje novih znanja u polju digitalnog marketinga, javnog nastupa i predstavljanja i sve to ojačalo je kapacitete zaposlenih da rad svih organizacionih jedinica udruženja, u narednom periodu, bude predstavljen na način da dopru do svijesti što većeg broja građana.

Kako bismo prikazali segment ekonomskog osnaživanja žena koje su preživjele nasilje, ali i predstavili rad drugih organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom osjetljivih kategorija društva, a uz podršku pomenutih donatora, izradili smo brošuru koja opisuje šta je to čime se bavimo i na čemu svi zajedno vrijedno radimo!

“Oblasti i teme kojima se, godinama unazad, bavi UG “Budućnost” tiču se zaštite ljudskih prava, prvenstveno žena i djece koji su preživjeli nasilje, ali i svih ostalih pripadnika neke od marginalizovanih grupa i jako je važno da danas u eri digitalizacije svaka naša akcija, projekat ili uspješna aktivnost dopru do što većeg broja ljudi. Brošura u kojoj smo, pored još četiri druge organizacije civilnog društva u BiH, predstavili rad Opšte poljoprivredne zadruge “EKO-BUDUĆNOST” samo je jedan od proizvoda koji je proizašao kao rezultat saradnje sa Care International Balkans i Austrijskom razvojnom agencijom zbog čega smo srećni i zahvalni”, ističu u Udruženju građana “Budućnost”.

Ova aktivnost je dio projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH”