U sklopu projekta “Ulaganje u djecu”, koji je podržan od strane Međunarodne organizacije “Save the Children”, djeca – volonteri UG “Budućnost” juče su prisustvovali Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Opštine Modriča za 2017. godinu.

Ovim činom djeca nastoje da skrenu pažnju na važnost izdvajanja za djecu, odnosno povećanu vidljivost djece u lokalnom budžetu. Osim toga, djeca na ovaj način djeluju u pravcu podizanja svijesti odraslih o  potrebama djece i kreiranju takvog budžeta koji će uvažiti i njihove potrebe. Uz sve navedeno, djeca uče i kako se demokratskim principima može uticati na odluke onih koji kreiraju budžetska izdvajanja za građane, a time su dužni da vode računa i o djeci.

U sklopu ovog projekta, predstavnici UG “Budućnost” bili su pokretači ideje o izradi Lokalnog akcionog plana za djecu, čiju radnu verziju možete pogledati klikom na link ispod:

https://test.qwerty.ba/wp/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica