“Nasilje u porodici je tema o kojoj se sve više i glasnije govori u posljednje vrijeme. Pojava nasilja u porodici je činjenica pred kojom ne smijemo da zatvaramo oči, za nju ne može i ne smije biti opravdanja i mora biti tretirana sa nultom tolerancijom.

Ona je negacija svih, ne samo proklamovanovih, već uopšte ljudskih vrijednosti. Svi oblici nasilja, kojima se ugrožava psihički, fizički i moralni integritet ličnosti, predstavljaju povredu jednog od osnovnih ljudskih prava, sadržanog u univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, a to je pravo na život i bezbjednost. Nasilje nad ženama u porodici dešava se u svim socio-ekonomskim grupama i svim kulturama. Nasilje nad ženama ne ugrožava samo žene, već predstavlja prijetnju društvu kao cjelini i zahtjeva odgovor društva. Mnoge žrtve nasilja žive u neznanju o tome koja su njihova prava i kome mogu da se obrate za pomoć”, rekao je urednik i voditelj emisije “Globalno” koja se emituje na BN televiziji, Boris Malagurski.

Gostujući u pomenutoj emisiji, direktorica Udruženja građana “Budućnost” Gordana Vidović rekla je da moramo mnogo više raditi na podizanju svijesti o nasilju u porodici i o njegovom prijavljivanju, što je veliki problem, jer mnogi ljudi ne žele da prijave nasilje. Ona je naglasila i važnost podrške žrtvama nasilja, kako od strane primarne porodice, tako i od prijatelja, komšija, ali i institucija.

„U ovih 16 godina koliko dugo radi Sigurna kuća u Modriči susreli smo se sa velikim brojem primjera pokidanih socijalnih veza između naših korisnica i njihovih porodica, a to je upravo i bio zadatak počinioca i svi oni to svjesno rade, odvajajući žrtvu od porodice, ali i od prijatelja i komšija potpuno izolovana od svijeta koji je okružuje. Zato je važna pomoć porodice, saradnja institucija, kao i rad sa počiniocima, kako bi se taj krug kompletirao i kako se žrtva ne bi ponovo vraćala u Sigurnu kuću“, rekla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da je jedan od najčešćih razloga povratka žene u Sigurnu kuću ekonomska zavisnost od partnera i borba za egzistenciju nje same, ali i djece. Ekonomsko osnaživanje žena je ključan faktor, kada je u pitanju osamostaljivanje žena i njihov izlazak iz začaranog kruga nasilja u kojem živi.

Kompletnu emisiju možete pogledati OVDJE