Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“, Opštinske uprave Modriča i Štaba za vanredne situacije opštine Modriča održali su još jedan u nizu sastanaka koji je realizovan sa ciljem razmatranja najadekvatnijih vidova pomoći za borbu protiv Covid-19 i jačanja kapaciteta zajednice radi poboljšanja socijalno ekonomske situacije ciljnih grupa projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“.

Na sastanku su definisani prioriteti, kao i vrsta i količina opreme koja će biti nabavljena tokom pomenutog projekta, a koja će značajno unaprijediti rad i osigurati lakše intervenisanje u slučaju bilo koje vanredne situacije na području opštine Modriča.

“Veliko nam je zadovoljstvo što imamo mogućnost obezbijediti podršku našoj lokalnoj zajednici kroz kupovinu opreme Štabu za vanredne situacije, a koja je neophodna za rad i postupanje u hitnim situacijama. Timskim radom i zajedničkim zalaganjem razmotrili smo koje su najprioritetnije potrebe, te definisali dalje korake za realizaciju ove aktivnosti. Sigurni smo da će ovaj vid pomoći pružiti zaštitu, kako svim pripadnicima i pripadnicama marginalizovanih grupa, tako i širem građanstvu opštine Modriča”, istakla je Ana Cvijanović, koordinatorka projekta.

Projekat „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“, provodi se u saradnji sa CARE International u BiH i Austrijskom razvojnom saradnjom.