Javni poziv: Tražimo konsultanta!

Udruženje građana “Budućnost” raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi procjene uticaja COVID-19 na rad skloništa u Bosni i Hercegovini i pružanje usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krizi, izradi kriznih protokola i[…]