U sklopu projekta “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice”, Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče, u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, a uz podršku Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginalizovanim grupama (USAID/PPMG) izvršilo je procjenu i analizu stanja i potreba za ovom vrstom rehabilitacije osoba sa shizofrenijom u jednom regionu Bosne i Hercegovine, u 12 opština/gradova (Dobojska regija u Republici Srpskoj – Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo i Šamac; Posavski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine – Odžak, Orašje i Gradačac; i Brčko Distrikt – Grad Brčko).

Autori Analize su prim. dr Goran Račetović specijalista psihijatrije, dr Violeta Jakovljević specijalista psihijatrije i Gordana Vidović direkrotica Udruženja građana “Budućnost”.

Kompletnu Analizu možete pročitati OVDJE