Vision

“Buducnost” Modrica is recognized as an organization that works to ensure the requirements of fairness and equal rights and is a positive correction factor to the governance structure. “Buducnost” is a regional example of good practice in[…]

Vizija

“Budućnost” Modriča je prepoznata kao organizacija koja radi na osiguranju uslova pravičnosti i jednakih prava i pozitivan je korektivni faktor strukturama upravljanja. “Budućnost” je regionalni primjer dobre prakse u provođenju  uspješnih i održivih programa i podrške svim[…]