Leksikon “100 žena 100 ulica po ženama” je rezultat je saradnje ženske mirovne inicijative Mir sa ženskim licem i Forum Ziviler Friedensdienst e.V.

Nastao je u okviru kampanje „100 žena – 100 ulica po ženama“ koja predstavlja dio strateškog plana Inicijative Mir sa ženskim licem kojoj je, prije svega, cilj da se kroz kulturu sjećanja u BiH vrednuje i čuva sjećanje na postignuća, iskustva i doprinos žena kroz istoriju i danas.

Inicijativa je pokrenuta prije sedam godina i od tada se razvila u mrežu organizacija civilnog društva i pojedinki.

Leksikon možete pogledati OVDJE