“Ne znam šta ću kad izađem, ali znam da sam do neba zahvalna osoblju koje mi je pomoglo u najtežim trenucima. Pružili su mi krov nad glavom, topao obrok i zaštitu, ali su mi takođe pomogli da se upoznam sa zakonskim procedurama koje do tada nisam znala. Zahvaljujući njima, ja danas znam svoja prava i sigurno je da ću znati bolje da se izborim za sebe i za svoju djecu. Osoblje sigurne kuće mi je objasnilo da batine nisu moja krivica, iako sam se često preispitivala da li sam ja kriva za cijelu ovu situaciju“.