“I dan danas se pitam zašto sam toliko dugo trpila sve to, možda zbog navike da imam nekog pored sebe, možda zbog mlađe kćerke koja je vezana za njega, ne znam ni sama i vjerovatno bih to još uvijek trpila, ali nakon posljednje svađe i nasilja, starija kćerka mi je rekla da moram da ga prijavim i ako to ne učinim ja, učiniće ona. Tada mi je bilo jasno da moram da reagujem. Dolazak u sigurnu kuću mi je okrenuo život u sasvim drugom smijeru. Tu sam stavila tačku na svoj prethodni život, okrenula sam novi list i odlučila da budem potpuno druga osoba”.