JAVNI POZIV za angažovanje trenera/ice

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa UG ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje organizacijskih kapaciteta i stručnih kompetencija osoblja.  

U okviru ove aktivnosti neophodno je organizovati trening za osoblje Sigurne kuće u Modriči za dodatno organizaciono i stručno jačanje zaposlenih i unapređenje internih procedura rada.

Ponuda se može dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu: buducnost-md@yahoo.com  ili poštom na adresu UG „Budućnost“, ul. Živojina Mišića 4a, 74480 Modriča.

Bilo kojim putem da su dostavljene, moraju biti zaprimljene  najkasnije do 25.03.2022. godine (do 11:00 časova).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Više informacija o Javnom pozivu možete pročitati OVDJE