JAVNI POZIV za angažovanje moderatora/ice i zapisničara/ice

Fondacija lokalna demokratije u partnerstvu sa UG “Budućnost” i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Održivo funkcionisanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Fondacija lokalne demokratije, kao nositelj projekta, usmjeriće Sigurnu mrežu prema procesu zagovaranja sa gender institucionalnim mehanizmima i nadležnim resornim ministarstvima zaduženim za organizaciju i pružanje osnovnih usluga u najmanje tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj.

U okviru ove aktivnosti – Sastanak sa predstavnicima lokalnih organa vlasti i članovima/članicama komisija za ravnopravnost polova u opštinama Modriča, Vukosavlje i Šamac, biće predstavljene preporuke vezane za pružanje osnovnih usluga žrtvama porodičnog nasilja.

U okviru ovog Javnog poziva angažuju se:

Pozicija 1. – moderator/ka

Pozicija 2. – zapisničar/ka

Ponuda se može dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu: buducnost-md@yahoo.com  ili poštom na adresu UG „Budućnost“, ul. Živojina Mišića 4a, 74480 Modriča.

Bilo kojim putem da su dostavljene, moraju biti zaprimljene  najkasnije do 21.03.2022. godine (do 11:00 časova).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Više detalja o Javnom pozivu možete pročitati OVDJE