Prikupljanje sredstava za opremanje izolatorijuma za krizno zbrinjavanje žrtava nasilja

Udruženje građana “Budućnost” je, u okviru programa “Solidarni odgovor na Covid-19 II” finansiranog od strane Trag fondacije, u proteklom periodu imao niz akcija kako bi se prikupio novac za opremanje izolatorijuma za krizno zbrinjavanje novoprimljenih korisnica i djece, žrtava rodno zasnovanog nasilja, u Sigurnoj kući u Modriči.

Centralni događaj za prikupljanja sredstava bio je događaj obilježavanja 25 godina postojanja i rada Udruženja građana “Budućnost” u okviru koga je postavljena “kutija za donaciju” za sve one koji žele dati podršku, a pored toga upriličena je i prodaja ručnih radova korisnica Sigurne kuće.

“U svrhu prikupljanja sredstava održali smo niz akcija na kojima smo prikupljali novac za opremanje izolatorijuma za krizno zbrinjavanje žrtava nasilja i zahvalni smo svima onima koji su dali svoj doprinos”, saopšteno je iz UG “Budućnost”.

Potreba za postojanjem izolatorijuma ukazala se u toku pandemije uzrokovane pojavom virusa Covid-19 kada je u situacijama kriznog zbrinjavanja bilo neophodno smještanje žrtava pod sumnjom na infekciju,  a što je dodatno ugrožavalo već zbrinute korisnice u Sigurnoj kući, kao i stručno osoblje.

“Ono što je važno naglasiti jeste da potreba za izolatorijumom postoji i nezavisno od uslova koje proizvodi trenutna pandemija iz razloga što se u Sigurnu kuću zbrinjavaju osobe sa sumnjom na neke druge zarazne bolesti (npr. tuberkuloza, šuga, i sl.). Ovakve situacije su se na određene načine ranije prevazilazile, ali nam je pojava pandemije Covid-a ukazala da je ovo problem koji je potrebno hitno rješavati”, dodali su iz UG “Budućnost”.