JAVNI POZIV za učešće na dvodnevnoj obuci i dodjelu grant sredstava

Pozivamo žene sa područja opština Modriča i Vukosavlje, a koje pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa da se prijave za učešće na dvodnevnoj obuci koja će biti održana u periodu od 29 – 30. 11. 2021. godine.

Učešćem na edukativnoj obuci učesnice će, uz pomoć konsultanta, dobiti priliku da ojačaju svoje samopouzdanje i razviju biznis ideju, ali i priliku da apliciraju za dodjelu bespovratnih sredstava u vidu robe i materijala.

Priliku da apliciraju za dodjelu pomenutih bespovratnih sredstava će imati sve učesnice koju prođu obuku, dok će samo njih 10 biti podržano  s ciljem razvoja i unapređenja vlastitog biznisa u maksimalnom iznosu do 1.200 € bez PDV-a, po porodičnom domaćinstvu.

Maksimalan broj učesnica u obuci je 15.

Ko može aplicirati? 

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju  žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene sa invaliditetom ili žene koje u svom domaćinstvu imaju dijete ili nekog drugog člana sa invaliditetom, starije žene, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području na teritoriji opštine Modriča ili Vukosavlje, koje posjeduju vlastito zemljište, koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnici pomoći Centra za socijalni rad, žene koje nemaju druge izvore prihoda i sve druge marginalizovane žene koje su pogođene krizom COVID 19. Svi prijavljeni trebaju imati prebivalište na području opštine Modriča ili Vukosavlje.

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 19. novembar do 14:00 časova.

Ovaj Javni poziv je dio projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ koji provodi Udruženje građana „Budućnost“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete pročitati OVDJE

Obrazac za prijavu na Javni poziv možete preuzeti OVDJE