Analizirani podaci koji se odnose na prava žena žrtava nasilja na području grada Doboja i opštine Stanari

Dokument „Mapiranje opštih i specijalizovanih servisa podrške i pomoći za žrtve rodno zasnovanog nasilja u gradu Doboj i opštini Stanari sa fokusom na rehabilitaciju i reintegraciju“ koji uključuje preporuke i smjernice za unapređenje rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja za grad Doboj i opštinu Stanari, je izrađen u okviru projekta ,,Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilja“, koji Udruženje građana „Budućnost“ realizuje u periodu od 15. avgusta do 15. decembra 2021. godine na području grada Doboj i opštine Stanari.

Projekat je podržala Fondacija „Udružene žene“ iz Banja Luke u okviru regionalnog projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje“, koji finansira Austrijska razvojna agencija.

Cilj projekta je osigurana efikasnija rehabilitacija i reintegracija žrtava rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite grada Doboja i opštine Stanari kroz razvoj politika i standarda i primjenu referalnog mehanizma u ovim lokalnim zajednicama, uključujući i izdvajanje sredstava za proširene usluge.

Projektne aktivnosti uključuju uspostavljanje saradnje sa predstavnicima opštinskih i gradskih struktura na području grada Doboja i opštine Stanari, saradnju sa organizacijama civilnog društva, te prikupljanje i analiziranje podataka o opštim i specijalizovanim servisima podrške sa fokusom na rehabilitaciju i reintegraciju preživjelih rodno zasnovanog nasilja, a s ciljem provođenja zalagačkih aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja na području targetiranih lokalnih zajednica.

Preporuke i smjernice nastale kao rezultat ovog istraživanja, možete pogledati OVDJE