Javni poziv za edukatora/e za treninge na teme: “Pokretanje poslovanja” i “Rast i razvoj na tržištu”

Fondacija „INFOHOUSE“ i Udruženje građana „Budućnost“, za potrebe realizacije trećeg i četvrtog modula iz drugog radnog paketa u projektu „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja“ traže edukatora/edukatore za realizaciju treninga za žene sa iskustvom nasilja koje su iskazale interes i uzele učešće u trening ciklusima za jačanje kapaciteta na prva dva modula, a nakon toga podnijele aplikacionu prijavu.

Ovaj segment projekta ima za cilj poboljšan pozitivan stav i sposobnosti žena sa iskustvom nasilja u započinjanju svojih poslovnih aktivnosti, kao sredstva za jačanje ekonomske nezavisnosti. U uži izbor za dodjelu granta je izabrano 18 biznis ideja, sa kojima će izabrani edukator/i biti upoznat/i nakon potpisivanja ugovora.

Oba modula (modul 3: Pokretanje poslovanja i modul 4: Razvoj i rast na tržištu) će se kroz jednodnevne radionice realizovati u Sarajevu, Bihaću, Banja Luci, Modriči i Bijeljini, te je predviđeno da na istima učestvuje od dvije do šest učesnica iz tog područja.

Projekat ima za cilj da doprinese suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, da se bavi problemom nezaposlenosti i ekonomske nezavisnosti žena žrtava nasilja.

Period angažmana: Maksimum 10 dana (najkasnije do kraja novembra 2021. godine)

Svi zainteresovani edukatori za treninge na BHS jeziku dostavljaju sljedeće dokumente:

  • CV sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu sa referencama, kao i popis prethodno realizovanih poslova
  • Okvirni prijedlog obuke sa kratkim opisom metodologije rada i troškovnik.

Ponuda mora obavezno da sadrži Referentni broj: 01-135/21-EU

Ponudu možete slati na sljedeću e-adresu: buducnostmd@yahoo.com najkasnije 25.10.2021. godine do kraja dana s naznakom predmeta: Prijava za obuku  osposobljavanja po modulu 3. i 4.

Prijave zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.

Više informacija o ovom pozivu možete pročitati OVDJE

Projekat „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja“ finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.