Okrugli sto „Uloga organizacija civilnog društva u osiguranju efikasnije zaštite i rehabilitacije”

Okrugli sto „Uloga organizacija civilnog društva u osiguranju efikasnije zaštite i rehabilitacije žrtava rodno zasnovanog nasilja“održan je u organizaciji UG „Budućnost“ Modriča, a u okviru realizacije projekta “Razvoj politika u gradu Doboju i opštini Stanari kojim se stvaraju pretpostavke za efikasniju podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja”.

Cilj održavanja okruglog stola je jačanje saradnje organizacija civilnog društva u svrhu razvoja zajedničkog zalagačkog djelovanja u gradu Doboju i opštini Stanari, a u vezi sa osiguranjem efikasnije zaštite i rehabilitacije žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Na okruglom stolu, zaključeno je, između ostalog, da je neophodno čvršće uvezivanje organizacija civilnog društva, kao i unapređenje onih koje trenutno nemaju dovoljne kapacitete za snažnije djelovanje, da je potrebno aktivno raditi na razvijanju aktivnosti koje imaju za cilj rehabilitaciju i reintegraciju preživjelih rodno zasnovanog nasilja na području grada Doboja i opštine Stanari, ali i dati doprinos zalagačkim aktivnostima prema relevantnim institucijama za definisanje proširenih prava namijenjenim ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a s ciljem njihove rehabilitacije i reintegracije.

Projekat “Razvoj politika u gradu Doboju i opštini Stanari kojim se stvaraju pretpostavke za efikasniju podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja” je podržan od strane Austrijske razvojne agencije, a provodi se u okviru regionalnog projekta pod nazivom “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje”.