Poziv na JAVNU DEBATU “Otvorite vrata za studentsku praksu: dajte šansu mladima

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Javnu debatu: “Otvorite vrata za studentsku praksu: dajte šansu mladima”  koja se održava u okviru projekta “Studentskom praksom brže do posla” koji provodi udruženje „Prava za sve“ iz Sarajeva, u partnerstvu sa UG „Budućnost“ iz Modriče, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Javna debata će biti održana online u utorak 18. maja 2021. godine u periodu od 10:00 do 11:30 časova​​.

S obzirom da je ovo početak zagovaračkih aktivnosti u polju poboljšanja studentske prakse, cijenili bismo Vaše savjete, ideje, sugestije, preporuke i iskustva, kada su u pitanju studentske prakse u BiH.​

Otvaranje dijaloga o mogućnostima reformisanja visokog obrazovanja
 

Na Javnoj debati želimo otvoriti dijalog o mogućnostima za reformisanje visokog obrazovanja sa fokusom na uspostavljanje redovnih i obaveznih studentskih praksi tokom studija koristeći, pri tome najbolje evropske modele praksi. Namjera nam je da se u ove razgovore uključi što šira javnost, mladi ljudi kao i relevantna stručna javnost.

Cilj projekta je uspostavljanje i provođenje studentske prakse kod poslodavaca kako bi se omogućilo mladim ljudima da tokom studija i kroz proces obrazovanja steknu praktična znanja i vještine koje su tražene i potrebne na tržištu rada i tako doprinijeti boljem obrazovanju mladih, sigurnijem zaposlenju, te konačno i zadržavanju u Bosni i Hercegovini.

Budite dio ERSE mreže zajedno sa više od 40 članova​

U okviru ovog projekta uspostavili smo jedinstvenu mrežu koja po prvi put povezuje akademsku i poslovnu zajednicu, te studentske organizacije i institucije,  ERSE mrežu (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija). Cilj ove mreže je da se svi važni akteri za ovu oblast povežu i zajedničkim naporima i saradnjom doprinisu ostvarenju ovog cilja. Mrežu čini preko  40 članova, među kojima su Univerzitet Sarajevo, Banja Luka, Mostar, IUS, Slobomir P, PIM, Univerzitet Istočno Sarajevo, te brojni fakulteti, Udruženja poslodavaca FBiH  i RS, Privredne komore FBiH i RS, poslodavci te brojne studentske organizacije i organizacije mladih.

Projekat su podržale i relevantne institucije kao što su Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo, Federacije BiH, Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i infrmaciono društvo RS, Narodna skupština RS i  drugi.

Takođe, zadovoljstvo nam je reći i da je u funkciji,  jedinstvena u BiH, WEB platforma na kojoj se povezuju svi članovi mreže i na kojoj se oglašava ponuda i potražnja različitih praksi za mlade u BiH, te na kojoj su predstavljeni i promovisani svi naši partneri erse.ba

Do sada smo u saradnji sa svim članovima ERSE mreže izradili nekoliko važnih dokumenata, a za provođenje prakse posebno su važni:

Mapiranje studentske prakse u Bosni i Hercegovini

Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za Bosnu i Hercegovinu

Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u BiH

 Analiza pravnog i institucionalnog okvira koj regulira studentsku praksu i preporuke za unapređenje

Pristupne podatke za Zoom, kao i Dnevni red Javne debate ćemo Vam poslati pred sami događaj.

Na ovaj događaj se možete prijaviti tako što ćete poslati e mail na dajanaslavnic@gmail.com

Veoma bismo cijenili ukoliko biste izdvojili svoje vrijeme za učešće na debati i tako doprinijeli unapređenju obrazovanja i zadržavanju mladih u BiH. 

Više informacija o udruženjima Prava za sve i Budućnost, kao i projektu možete pogledati na link​ovima​:  https://pravazasve.ba/bs/  www.buducnost-md-org i mreži projekta  https://www.facebook.com/praksomdoposla