Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Udruženje građana Budućnost započelo je realizaciju aktivnosti u projektu “Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini” koji je finansijski podržala Kraljevina Holandija kroz MATRA program, a koji u BiH implementira Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva.

Tokom narednog perioda UG „Budućnost“ će prikupljati i evidentirati podatke o slučajevima diskriminacije na osnovu pola na području na kojem organizacija djeluje.

Pored toga, biće organizovan antidiskriminacijski forum u lokalnim zajednicama, tokom koga će se analizirati lokalni gender akcioni planovi u vezi sa diskriminacijom na osnovu pola i na kojima će učesnici biti upoznati sa ljudskim pravima i problemima braniteljica ljudskih prava, kao i sa prevencijom diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite.

„Učesnici će biti upoznati i sa načinom na koji organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini mogu pružiti pomoć i podršku žrtvama diskriminacije na osnovu pola. Sve aktivnosti će biti realizovane do kraja avgusta ove godine“, rekla je Jelena Mišić, direktorica UG Budućnost.