JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za angažman stručnjaka/inje

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za angažman stručnjaka/inje za pružanje usluge izrade Analize pravnog i institucionalnog okvira koji reguliše studentsku praksu i preporuke za potrebne zakonske i/ili druge izmjene u cilju upostavljanja i obavljanja studentske prakse u BiH.

Udruženje Prava za sve objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za
angažman stručnjaka_inje, sa relevantnim iskustvom i referencama, za
izradu Analize pravnog i institucionalnog okvira koji reguliše
studentsku praksu i preporuke za potrebne zakonske i/ili druge izmjene u
cilju upostavljanja i obavljanja studentske prakse u BiH. Analiza se
provodi za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskom organizacijom UG “Budućnost” Modriča. Projekat finansijski podržava Evropska unija.

Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o
očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka.

Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave
svoju ponudu (tehničku i finansijsku) najkasnije do 26. februara 2021.
godine do 17 sati na adresu: office@pravazasve.ba
Detalje ovog javnog poziva možete pronaci ovdje.