Zasađene sadnice šljive i borovnice

Zahvaljujući našem donatoru CARE International obezbjedili smo sadnice šljive i borovnice koje su uspješno zasađene na imanju OPZ Eko Budućnost. Sadnice su nabavljene u svrhu jačanja kapaciteta zadruge sa ciljem ekonomskog jačanja žena kroz projekat “Unapređenje socijalnih[…]